Muzea

ZWINGER - Exkluzivní komentovaná prohlídka v Obrazárni Staří mistři v českém jazyce

Státní umělecké sbírky Drážďany nabízí jednohodinové prohlídky mistrovských děl v Obrazárně Staří mistři v českém jazyce. Průvodkyně Steffi Uhligová povypráví o nejvýznamnějších dílech světově proslulé sbírky jako je Raffaelova Sixtinská Madona, Corregiova Svatá noc či Vermeerova Dívka čtoucí dopis.

Svůj zvláštní a dodnes jedinečný charakter obdržely drážďanské sbírky v 18. století díky vytříbenému vkusu dvou knížat, Augusta Silného (1670-1733) a jeho syna Augusta III. (1696-1763). August Silný podporoval soustavné rozšiřování sbírek, měl zvláštní vášeň pro porcelán a klenoty. Kolem roku 1720 byly v jeho režii zřízeny první speciální sbírky, k nimž patří mimo jiné Zelená klenba, Sbírka soch a plastik a Mědirytecký kabinet. Jeho synovi vděčíme především za rozšíření obrazárny, která se systematickým získáváním celých sbírek stala v polovině 18. století jednou z nejvýznamnějších galerií Evropy. V galerii najdete nepřekonaná díla italské renesance a baroka, z nichž největší perlou je Raffaelova Sixtinská madona. Nechybí ani Tizian, Canaletto, Botticelli, Veronese nebo Tintoretto. Mezi další skvosty patří vlámské a holandské malířství 17. století - Rubens, Rembrandt, Van Dyck a Vermeer nebo díla španělských, francouzských a německých malířů, k nimž patří třeba Dürer, Cranach a Holbein. Sbírka obrazů je natolik rozsáhlá, že se prohlídka musí omezit na nejznámější díla, aby poskytla ucelený přehled malířským evropským uměním.

OBRAZÁRNA STAŘÍ MISTŘI: komentované prohlídky na objednávku: objednejte si soukromnou komentovanou prohlídku v českém jazyce

Délka prohlídky: 1 hodina

Maximální počet osob v jedné skupině je limitovaný na 25 osob, u vyššího počtu jsou potřebné 2 doprovody. Prosíme o předběžnou písemnou registraci.

Kde: sraz před začátkem prohlídky u pokladen v suterénu | Obrazárna Staří mistři, Theaterplatz 1, 01067 Dresden | TELEFON: +49 (0)351 49 14 20 00

Vstupné? 10,00 euro

Kombinovaná vstupenka do Zwingeru: Obrazárna Starých mistrů, Sbírka porcelánu, Matematicko-fyzikální salón

Zlevněné: 7,50 euro (slevu lze získat i s Kulturním pasem Euroregionu Labe/Elbe)

Děti a mládež mladší 17 let: zdarma

Žáci, studenti a učni (od 17 let): 7,50 euro

Skupiny od 10 osob: 9,00 euro/os.OBRAZÁRNA STAŘÍ MISTŘI: veřejné prohlídky v češtině v roce 2018

Kdy?

Délka prohlídky: 1,5 hodina (od 12,30 hod. do 14,00 hod.)

Kde? Sraz u pokladny Alte Meister v suterénu | Obrazárna Staří mistři, Theaterplatz 1, 01067 Dresden

Vstupné? poplatek za prohlídku 4,50 € na osobu k normální ceně vstupenkyFotky: Pavla KopeckáZWINGER - Exkluzivní prohlídka v Matematicko-fyzikálním salónu v českém jazyce

Mathematisch-Physikalischer Salon, Foto: Reflex, Marek Douša

Byl to opět August Silný, jenž založil v roce 1728 „Královský kabinet matematických a fyzikálních instrumentů“ jako samostatné muzeum ve Zwingeru. Vznikl jako součást uměleckých sbírek saských králů, díky jejich zájmu o matematiku, fyziku a o technické přístroje. Po šestileté rekonstrukci byl v roce 2013 znovu otevřen. Nachází se v něm věhlasná sbírka historických hodin, vědeckých instrumentů, k nimž patří zemské a nebeské globusy (nejstarším exponátem je arabský nebeský glóbus z 13. století) fascinující optické, astronomické a geodetické přístroje k počítání, kreslení a k určování délek, hmotnosti, teploty a tlaku vzduchu. Předměty pocházejí z 16. století a poskytují přehled o vývoji prvních jemných mechanických nástrojů a jejich využití. Výstava je rozdělena do pěti částí: Knížecí kosmos, Instrumenty osvícenectví, Universum glóbů, Běh času a Salón v salónu. Návštěva bude určitě velkým zážitkem nejen pro zájemce o techniku.

Délka prohlídky: 1 hodina

Maximální počet osob v jedné skupině je limitovaný na 25 osob, u vyššího počtu jsou potřebné 2 doprovody.

Kde: Informace v Zwingru v Matematicko-fyzikálním salónu

www.skd.museum/panorama


Fotky: Steffi Uhlig

SEMPEROVA OPERA - exkluzivní prohlídka v českém jazyce

Semperoper, Copyright by Matthias Creutziger

Prohlédněte si se mnou Semperovu operu, jeden z nejkrásnějších operních domů v Německu. Možná jste chtěli vždycky vědět zda-li opera opravdu vyhlíží tak velkolepě jak je známá z televizní reklamy na pivo Radeberger. Nechte se provést přes foyer a předsálí a usedněte do pohodlného křesla v hledišti, v němž kulminuje veškerá nádhera této překrásné stavby. Během prohlídky se seznámíte s historií tohoto operního domu, s dějinami hudby, s nimiž je Semperova opera spojena a další zajímavosti ze současnosti.

Délka prohlídky: 1 hodina

Maximální počet osob v jedné skupině je limitovaný na 25 osob, u vyššího počtu jsou potřebné 2 doprovody.

Kde: Informace v Semperové opere(Semperoper)

Semperoper, Copyright by Matthias Creutziger

Semperoper, Copyright by Matthias Creutziger

Semperoper, Copyright by Matthias Creutziger

Semperoper, Copyright by Matthias Creutziger


fotky: Copyright by Matthias Creutziger

ALBERTINUM - Exkluzivní prohlídka v Obrazárni Noví mistři v českém jazyce

Albertinum

Albertinum získalo své jméno po saském králi Albertovi, který ho nechal postavit v letech 1884 až 1887.Cestujte v čase a prožijte v Albertinu 200 let vzrušujícího vývoje umění od romantismu až do současnosti. Můžete obdivovat mistrovská díla Caspara Davida Friedricha, Gerharda Richtera, Edgara Degase, Clauda Moneta nebo Rodinove plastiky a sochy až po umění moderny a tvorbu mladých umělců.

Délka prohlídky: 1 hodina

Maximální počet osob v jedné skupině je limitovaný na 25 osob, u vyššího počtu jsou potřebné 2 doprovody.

Kde: Informace v Albertinume
fotky: Heike Stier, Steffi Uhlig