Múzea

ZWINGER - Exkluzívna prehliadka v Obrazárni Starých majstrov v slovenskom jazyku

Obrazáreň v drážďanskom Zwingri vlastní jednu z najvýznamnejších zbierok európskeho maliarstva od 15. do 18. storočia na svete. V jeho priestoroch je vystavených viac ako 700 obrazov.

Saskí kurfisti a poľskí králi August Silný a jeho syn August III. do značnej miery vtiskli zbierke za dobu viac ako 50 rokov jej dnešnú podobu. Najznámejším a najčastejšie navštevovaným obrazom je „Sixtínska Madona“ z rokov 1512 - 1513, ktorá už len svojím umiestnením je inscenovaná ako vrchol výstavy.

Okrem iného je tu zastúpené talianske maliarstvo s hlavnými dielami Raffaela, Correggia, Giorgiona, Tiziana a iných. Tak isto významná je zbierka holandského a flámskeho maliarstva 17. storočia – Rembrandt, Vermeer, Rubens, Jordaens, Van Dyck a.i.

Farebné odlíšenie stien člení výstavu tématicky a pomáha pri orientácii: červená farba označuje talianskych majstrov, zelená holandských a šedá farba patrí maliarskej tvorbe z Francúzska a Španielska.

Trvanie: 1 hodina

Maximálny počet osôb v jednej skupine je limitovaný na 25 osôb, pri vyššom počte sú potrebné 2 prehliadky.

Kde: Informácie Zwinger - v Obrazárni Starých majstrov

Fotky: Pavla KopeckáZWINGER - Exkluzívna prehliadka v Matematicko-fyzikálnom salóne v slovenskom jazyku

Mathematisch-Physikalischer Salon, Foto: Reflex, Marek Douša

Bol to opäť August Silný, ktorý založil v roku 1728 „Kráľovský kabinet matematických a fyzikálnych prístrojov“ ako samostatné múzeum v Zwingri. Múzeum vzniklo ako súčasť umeleckých zbierok saských kráľov v dôsledku ich záujmu o matematiku, fyziku a technické prístroje.Po šesťročnej rekonštrukcii bolo múzeum v roku 2013 znovu otvorené pre verejnosť. Nachádza sa v ňom aj povestná zbierka historických hodín, vedeckých prístrojov, ku ktorým patria zemské a nebeské glóbusy (najstarším exponátom je arabský nebeský glóbus z 13. storočia), fascinujúce optické, astronomické a geodetické prístroje na počítanie, kreslenie a na určovanie dĺžky, hmotnosti, teploty a tlaku vzduchu. Predmety pochádzajú zo 16. storočia a poskytujú prehľad o vývoji prvých jemných mechanických nástrojov a ich využitie. Výstava je rozdelená do piatich častí: Kniežací kozmos, Nástroje osvietenstva, Vesmír glóbusov, Beh času a Salón v salóne. Návšteva bude určite veľkým zážitkom nielen pre záujemcov o techniku.

Doba prehliadky: 1 hodina

Maximálny počet osôb v jednej skupine je limitovaný na 25 osôb, pri vyššom počte sú potrebné 2 prehliadky.

Kde: Informácie Zwinger - Matematicko-fyzikálny salón

www.skd.museum/panorama
Fotky: Steffi Uhlig

SEMPEROVA OPERA – exkluzívna prehliadka v slovenskom jazyku

Semperoper, Copyright by Matthias Creutziger

Prehliadnite si so mnou Semperovu operu, jednu z najkrajších operných budov v Nemecku. Možno ste vždy chceli vedieť či opera skutočne vyzerá tak veľkolepo ako je známa z televíznej reklamy na pivo Radeberger. Nechajte sa uviest do foyer a predsália a posaďte sa do pohodlného kresla v hľadisku, v ktorom kulminuje všetka nádhera tejto prekrásnej stavby. V priebehu prehliadky sa zoznámite s históriou tejto opery, s dejinami hudby, s ktorými je Semperova opera spojená a s ďalšími zaujímavosťami zo súčasnosti.

Doba prehliadky: 1 hodina

Maximálny počet osôb v jednej skupine je limitovaný na 25 osôb, pri vyššom počte sú potrebné 2 prehliadky.

Kde: Informácie v Semperovej opere (Semperoper)

Semperoper, Copyright by Matthias Creutziger

Semperoper, Copyright by Matthias Creutziger

Semperoper, Copyright by Matthias Creutziger

Semperoper, Copyright by Matthias Creutziger


fotky: Copyright by Matthias Creutziger

ALBERTINUM - Exkluzívna prehliadka v Obrazárni Noví majstri v slovenskom jazyku

Albertinum

Albertinum získalo svoj názov po saskom kráľovi Albertovi, ktorý ho nechal postaviť v rokoch 1884 až 1887. Cestujte v čase a prežite v Albertínu dvesto rokov vzrušujúceho vývoja umenia, od romantizmu až do súčasnosti. Môžete obdivovať majstrovské diela Caspara Davida Friedricha, Gerharda Richtera, Edgara Degasa, Clauda Moneta alebo Rodinove plastiky a sochy, až po umenie moderny a tvorbu mladých umelcov.

Doba prehliadky: 1 hodina

Maximálny počet osôb v jednej skupine je limitovaný na 25 osôb, pri vyššom počte sú potrebné 2 prehliadky.

Kde: Informácie - Albertinum


fotky: Heike Stier, Steffi Uhlig