MUZEA VE ZWINGERU: Obrazárna Staří mistři  |  Sbírka porcelánu  |  Matematicko-fyzikální salón


Obrazárna Staří mistři se nachází v budově Semperbau, která uzavírá barokní areál Zwingeru. Ve známém Zwingeru provádím rovněž výstavami  Porcelánové sbírky a Matematicko-fyzikálního salón.


ZWINGER: Obrazárna Staří mistři (Alte Meister)

ZWINGER - Exkluzivní komentovaná prohlídka v Obrazárni Staří mistři v českém jazyce

Gemäldegalerie Alte Meister © Pavla KopeckáGemäldegalerie Alte Meister © Pavla Kopecká

Státní umělecké sbírky Drážďany nabízí jednohodinové prohlídky mistrovských děl v Obrazárně Staří mistři v českém jazyce. Průvodkyně Steffi Uhligová povypráví o nejvýznamnějších dílech světově proslulé sbírky jako je Raffaelova Sixtinská Madona, Corregiova Svatá noc či Vermeerova Dívka čtoucí dopis.

Svůj zvláštní a dodnes jedinečný charakter obdržely drážďanské sbírky v 18. století díky vytříbenému vkusu dvou knížat, Augusta Silného (1670-1733) a jeho syna Augusta III. (1696-1763). August Silný podporoval soustavné rozšiřování sbírek, měl zvláštní vášeň pro porcelán a klenoty. Kolem roku 1720 byly v jeho režii zřízeny první speciální sbírky, k nimž patří mimo jiné Zelená klenba, Sbírka soch a plastik a Mědirytecký kabinet. Jeho synovi vděčíme především za rozšíření obrazárny, která se systematickým získáváním celých sbírek stala v polovině 18. století jednou z nejvýznamnějších galerií Evropy. V galerii najdete nepřekonaná díla italské renesance a baroka, z nichž největší perlou je Raffaelova Sixtinská madona. Nechybí ani Tizian, Canaletto, Botticelli, Veronese nebo Tintoretto. Mezi další skvosty patří vlámské a holandské malířství 17. století - Rubens, Rembrandt, Van Dyck a Vermeer nebo díla španělských, francouzských a německých malířů, k nimž patří třeba Dürer, Cranach a Holbein. Sbírka obrazů je natolik rozsáhlá, že se prohlídka musí omezit na nejznámější díla, aby poskytla ucelený přehled malířským evropským uměním.

Maximální počet osob v jedné skupině je limitovaný na 25 osob, u vyššího počtu jsou potřebné 2 doprovody.

Kde: sraz před začátkem prohlídky u pokladen v suterénu | Obrazárna Staří mistři, Theaterplatz 1, 01067 Dresden

prohlídka v Obrazárny Staří mistři v českém jazyce  © Pavla Kopeckáprohlídka v Obrazárny Staří mistři v českém jazyce © Pavla Kopecká


OBRAZÁRNA STAŘÍ MISTŘI: veřejné prohlídky v češtině v roce 2018

Kdy? Letos bohužel ještě nemáme žádné termíny.

Kde? Sraz u pokladny Alte Meister v suterénu | Obrazárna Staří mistři, Theaterplatz 1, 01067 Dresden

Vstupné? poplatek za prohlídku 4,50 € na osobu k normální ceně vstupenky

vstupné pro všechna muzea ve Zwingeru (Staří mistři, Sbírka porcelánu a Matematicko-fyzikální salón) v Semperově budově: 12 € / 11,00 € (slevu lze získat i s Kulturním pasem Euroregionu Labe/Elbe)

děti a mládež do 17 let zdarma


ZWINGER: Matematicko-fyzikální salón v českém jazyce

Byl to opět August Silný, jenž založil v roce 1728 „Královský kabinet matematických a fyzikálních instrumentů“ jako samostatné muzeum ve Zwingeru. Vznikl jako součást uměleckých sbírek saských králů, díky jejich zájmu o matematiku, fyziku a o technické přístroje. Po šestileté rekonstrukci byl v roce 2013 znovu otevřen. Nachází se v něm věhlasná sbírka historických hodin, vědeckých instrumentů, k nimž patří zemské a nebeské globusy (nejstarším exponátem je arabský nebeský glóbus z 13. století) fascinující optické, astronomické a geodetické přístroje k počítání, kreslení a k určování délek, hmotnosti, teploty a tlaku vzduchu. Předměty pocházejí z 16. století a poskytují přehled o vývoji prvních jemných mechanických nástrojů a jejich využití. Výstava je rozdělena do pěti částí: Knížecí kosmos, Instrumenty osvícenectví, Universum glóbů, Běh času a Salón v salónu. Návštěva bude určitě velkým zážitkem nejen pro zájemce o techniku.

Maximální počet osob v jedné skupině je limitovaný na 25 osob, u vyššího počtu jsou potřebné 2 doprovody.

Kde: Informace v Zwingru v Matematicko-fyzikálním salónu

www.skd.museum/panorama

Mathematisch-Physikalischer Salon © Steffi UhligMathematisch-Physikalischer Salon © Steffi Uhlig


ALBERTINUM - Exkluzivní prohlídka v Obrazárni Noví mistři v českém jazyce

Albertinum © Heike StierAlbertinum - prohlídka v Obrazárni Noví mistři © Heike Stier

Albertinum získalo své jméno po saském králi Albertovi, který ho nechal postavit v letech 1884 až 1887.Cestujte v čase a prožijte v Albertinu 200 let vzrušujícího vývoje umění od romantismu až do současnosti. Můžete obdivovat mistrovská díla Caspara Davida Friedricha, Gerharda Richtera, Edgara Degase, Clauda Moneta nebo Rodinove plastiky a sochy až po umění moderny a tvorbu mladých umělců.

Maximální počet osob v jedné skupině je limitovaný na 25 osob, u vyššího počtu jsou potřebné 2 doprovody.

Kde: Informace v Albertinume

Albertinum - prohlídka v Obrazárni Noví mistři © Heike Stier, Steffi Uhlig


Semperova opera

Semperoper  © foto Matthias CreutzigerSemperoper © foto Matthias Creutziger

Prohlédněte si se mnou Semperovu operu, jeden z nejkrásnějších operních domů v Německu. Možná jste chtěli vždycky vědět zda-li opera opravdu vyhlíží tak velkolepě jak je známá z televizní reklamy na pivo Radeberger. Nechte se provést přes foyer a předsálí a usedněte do pohodlného křesla v hledišti, v němž kulminuje veškerá nádhera této překrásné stavby. Během prohlídky se seznámíte s historií tohoto operního domu, s dějinami hudby, s nimiž je Semperova opera spojena a další zajímavosti ze současnosti.

Maximální počet osob v jedné skupině je limitovaný na 25 osob, u vyššího počtu jsou potřebné 2 doprovody.

Kde: Informace v Semperové opere (Semperoper)

Semperoper  © foto Matthias Creutziger, Heike StierSemperoper © fotky Matthias Creutziger, Heike Stier