Osobní údaje (dále jen "údaje") zpracováváme pouze v souvislosti s nezbytností a za účelem poskytnutí funkční a uživatelsky přívětivé webové stránky včetně obsahu a nabízených služeb.

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 se základním nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR") "zpracování" rozumí jakákoli operace nebo série operací prováděných s automatickými postupy nebo bez nich osobní údaje, jako je shromažďování, shromažďování, organizování, organizování, uchovávání, úprava nebo úprava, čtení, dotazování, používání, zveřejňování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné formy poskytování, usmíření nebo spojení, omezení, odstranění nebo zničení.

S následujícími zásadami ochrany osobních údajů vás budeme informovat zejména o povaze, rozsahu, účelu, trvání a právním základu zpracování osobních údajů, pokud sami nebo společně s ostatními rozhodujeme o účelu a způsobu zpracování. Dále vás budeme informovat o součástech třetích stran, které používáme pro optimalizaci a zvýšit kvalitu používání, pokud třetí strany zpracovávají data ve své vlastní odpovědnosti.

Naše zásady ochrany soukromí jsou strukturovány následovně:

I. Informace o nás jako zodpovědné
II. Práva uživatelů a zúčastněných stran
III. Informace o zpracování dat

I. Informace o nás jako zodpovědné

Zodpovědným poskytovatelem této webové stránky z hlediska ochrany dat je:

Steffi Uhlig
Lippersdorfer Weg 23
01189 Dresden
Telefon: 0351 - 40 41 954
Mobil: 0171 - 67 47 136
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úředník ochrany údajů u poskytovatele je: Steffi Uhlig

II. Práva uživatelů a zúčastněných stran

Pokud jde o zpracování dat podrobněji popsané níže, mají uživatelé a subjekty údajů právo

  • po potvrzení zpracování dotyčných údajů informace o zpracovaných datech, další informace o zpracování údajů a kopie dat (viz také článek 15 GDPR);
  • Oprava nebo dokončení nesprávných nebo neúplných údajů (viz také článek 16 GDPR);
  • pro okamžité vymazání údajů, které se jich týkají (viz též článek 17 GDPR) nebo alternativně, pokud je požadováno další zpracování podle čl. 17 odst. 3 GDPR, na omezení zpracování podle článku 18 GDPR;
  • po obdržení údajů, které se jich týkají a které poskytly, a o předávání těchto údajů jiným poskytovatelům / kontrolorům (viz také článek 20 GDPR);
  • pokud se domnívají, že údaje, které se jich týkají, zpracovává poskytovatel v rozporu s ustanoveními o ochraně údajů (viz také článek 77 GDPR).

Dále je poskytovatel povinen oznámit každému příjemci, kterému poskytovatel poskytl údaje o jakékoli opravě nebo vymazání údajů nebo o omezení zpracování, které se uskutečňuje podle článku 16, 17 odst. 1, 18 GDPR učit. Tato povinnost však neexistuje, pokud je toto oznámení nemožné nebo nepřiměřené. Bez ohledu na to má uživatel právo na informace o těchto příjemcích.

Podobně podle článku 21 GDPR mají uživatelé a subjekty údajů právo vznést námitky proti budoucímu zpracování údajů, které se jich týkají, za předpokladu, že údaje poskytnuté poskytovatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) zpracování DSGVO. Zejména je přípustná námitka proti zpracování údajů pro účely přímé reklamy.

III. Informace o zpracování dat

Vaše data zpracovaná při používání našich webových stránek budou smazána nebo zablokována, jakmile bude vynechán účel úložiště, vymazání dat není v rozporu se zákonnými požadavky na uchovávání a následně nejsou uvedeny žádné další informace o jednotlivých způsobech zpracování.

datový server

Z technických důvodů, zejména pro zajištění bezpečné a stabilní přítomnosti na internetu, jsou data přenášena prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče k nám nebo k našemu poskytovateli webových prostor. Tyto takzvané soubory protokolu serverů obsahují typ a verzi vašeho internetového prohlížeče, operačního systému, webových stránek, z nichž jste přešli na naše webové stránky (URL odkazovače), webové stránky našeho webu, které navštívíte, datum a čas příslušného přístupu a IP adresy internetového připojení, z něhož se používá internetová přítomnost.

Tyto shromážděné údaje budou dočasně uloženy, ale nebudou sdíleny s dalšími informacemi o vás.

Toto ukládání se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšení, stabilitě, funkčnosti a bezpečnosti našich webových stránek.

Údaje budou vymazány nejpozději po sedmi dnech, pokud se nevyžaduje další uchovávání důkazů. V opačném případě budou údaje úplně nebo částečně osvobozeny od zrušení až do konečného vysvětlení incidentu.

sušenky

a) Soubory cookie relace / relace

V našich stránkách používají tzv. Cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory nebo jiné paměťové technologie, které jsou ve vašem zařízení uloženy a uloženy pomocí používaného internetového prohlížeče. Tyto soubory cookie zpracovávají určité informace o vás, jako jsou vaše údaje o prohlížeči nebo umístění nebo vaši IP adresu, v individuálním rozsahu.

Toto zpracování dělá naše webové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější, protože zpracování nám například umožňuje reprodukovat naše webové stránky v různých jazycích nebo nabídnout funkci nákupního vozíku.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR, jelikož tyto soubory cookie zpracovávají údaje za účelem zahájení smlouvy nebo zpracování smlouvy.

Pokud zpracování neumožňuje zadání zakázky nebo plnění smlouvy, náš legitimní zájem spočívá ve zlepšení funkčnosti našich webových stránek. Právní základ je pak v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Uzavření internetového prohlížeče odstraní tyto cookies relace.

b) Soubory cookie třetích stran

Pokud je to nutné, naše webové stránky také používají soubory cookie od partnerských firem, s nimiž spolupracujeme za účelem inzerce, analýzy nebo funkcionalizace našich webových stránek.

Podrobné informace, zejména pro účely a právní základ zpracování těchto cookies třetích stran, naleznete v níže uvedených informacích.

c) možnost vyřazení

Instalaci souborů cookie můžete zabránit nebo omezit nastavením internetového prohlížeče. Už dříve uložené soubory cookie můžete také smazat. Avšak nezbytné kroky a opatření závisí na vašem konkrétním internetovém prohlížeči. Máte-li dotazy, použijte funkci nápovědy nebo dokumentaci svého internetového prohlížeče nebo se obraťte na svého výrobce nebo podporu. U takzvaných souborů cookie Flash však nelze zabránit úpravám nastavení prohlížeče. Místo toho musíte změnit nastavení přehrávače Flash. Potřebné kroky a opatření závisí na konkrétním přehrávači Flash. Máte-li jakékoli dotazy, použijte také funkci nápovědy nebo dokumentaci přehrávače Flash Player nebo se obraťte na výrobce nebo podporu uživatelů.

Pokud zabráníte nebo omezujete instalaci souborů cookie, může to vést k tomu, že nebudou všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho bezplatného informačního bulletinu, údaje, které požadujete, tj. Vaše e-mailová adresa a - popřípadě - vaše jméno a adresa budou zaslány. Současně ukládáme adresu IP přístupu k Internetu, ze kterého přistupujete na našich webových stránkách, stejně jako datum a čas vaše registrace. V rámci dalšího procesu registrace budeme usilovat o váš souhlas s předáním informačního bulletinu, konkrétním obsahem a odkazem na tyto zásady ochrany osobních údajů. Využíváme shromážděných údajů výhradně pro zasílání informačních bulletinů, a proto nejsou ani třetím stranám zpřístupněny.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Svůj souhlas s zasláním bulletinu můžete odvolat kdykoliv s účinností pro budoucnost v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Za tímto účelem nás musíte informovat o vašem výběru nebo stisknout odkaz na odhlášení, který obsahuje každý informační bulletin.

Kontaktní požadavky / kontaktní možnosti

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, poskytnuté údaje budou použity k vyřízení vaší žádosti. Specifikace dat je nezbytná pro zpracování a zodpovězení vašeho dotazu - bez jejich poskytnutí nemůžeme odpovědět na váš dotaz nebo v nejlepším případě jen v omezeném rozsahu.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Vaše údaje budou vymazány za předpokladu, že vaše žádost byla konečně zodpovězena a odstranění není v rozporu s jakýmikoli zákonnými požadavky na ukládání, jako například v případě následného provedení smlouvy.

Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics. Toto je webová analytická služba poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google".

Certifikováno v rámci štítu ochrany soukromí mezi EU a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

zaručuje společnosti Google, že normy ochrany dat EU budou respektovány i při zpracování dat v USA.

Služba Google Analytics slouží k analýze chování uživatelů na našich webových stránkách. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém fungování našich webových stránek.

Informace o uživateli a uživateli, jako je adresa IP, umístění, čas nebo frekvence návštěvy našich webových stránek, jsou přenášeny na server Google v USA a uloženy tam. Google Analytics však používáme s tzv. Anonymizační funkcí. S touto funkcí Google již zkracuje adresu IP v rámci EU / EEA.

Takto shromážděná data budou opět použita společností Google, aby nám poskytla hodnocení návštěvy na našich webových stránkách, stejně jako informace o aktivitách využívání těchto stránek. Tyto údaje mohou být také použity k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek a využíváním internetu.

Google uvádí, že svou IP adresu nepřidružujete s jinými daty. Navíc společnost Google neustále pracuje

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Další informace o ochraně údajů pro vás, například také o způsobech, jak zabránit použití dat.

Navíc Google nabízí níže

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

tzv. deaktivační doplněk spolu s dalšími informacemi. Tento doplněk lze nainstalovat pomocí běžných internetových prohlížečů a nabízí další kontrolu nad daty, která společnost Google shromažďuje při návštěvě našeho webu. Doplněk informuje JavaScript (ga.js) o službě Google Analytics, že informace o návštěvě našeho webu by neměly být předávány do služby Google Analytics. To však nebrání tomu, aby nám informace nebo jiné služby pro webovou analýzu předaly informace. Samozřejmě také zjistíte v této zásadě ochrany osobních údajů, zda a jaké další webové služby pro analýzu používáme.

Google Maps

Na našich webových stránkách používáme Mapy Google pro zobrazení naší polohy, stejně jako pro vytvoření popisu jízdy. Jedná se o službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google".

Certifikováno v rámci štítu ochrany soukromí mezi EU a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

zaručuje společnosti Google, že normy ochrany dat EU budou respektovány i při zpracování dat v USA.

Abychom umožnili reprezentaci určitých textů v našem vzhledu na internetu, při volání na náš vzhled na internetu je nastaveno připojení k serveru Google v USA.

V případě, že přistupujete k komponentě Mapy Google integrované na našich webových stránkách, Google uloží do vašeho zařízení cookie prostřednictvím internetového prohlížeče. Chcete-li zobrazit naši polohu a poskytnout pokyny, vaše uživatelská nastavení a data jsou zpracovávána. Zde nemůžeme vyloučit, že společnost Google používá ve Spojených státech servery.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci funkčnosti našich webových stránek.

Spojení společnosti Google se společností Google umožňuje společnosti Google určit, ze které webové stránky byla vaše žádost odeslána, a na kterou adresu IP mají být směry přenášeny.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci souborů cookie prostřednictvím odpovídajících nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Podrobné informace o tom naleznete pod nadpisem "Cookies".

Navíc použití Map Google a informace získané prostřednictvím Map Google se řídí smluvními podmínkami Google https://policies.google.com/terms?gl=US&hl=cs a smluvními podmínkami služby Google Maps https://www.google.com. com / intl / cs_CZ / help / terms_maps.

Navíc Google nabízí níže

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

další informace.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme službu Google reCAPTCHA pro kontrolu a vyloučení interakcí na našich webových stránkách prostřednictvím automatizovaného přístupu, například prostřednictvím takzvaných robotů. Jedná se o službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google".

Certifikováno v rámci štítu ochrany soukromí mezi EU a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

zaručuje společnosti Google, že normy ochrany dat EU budou respektovány i při zpracování dat v USA.

Díky této službě může společnost Google určit, ze které webové stránky je zaslána žádost a od které IP adresy používáte takzvané vstupní pole reCAPTCHA. Kromě vaší IP adresy může Google shromažďovat dodatečné informace, které jsou nezbytné pro nabídku a záruku této služby.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zabezpečení našich webových stránek av obraně proti nežádoucímu automatizovanému přístupu ve formě nevyžádané pošty nebo podobně.

Nabídky Google níže

https://policies.google.com/privacy

další informace o obecné manipulaci s uživatelskými daty.

Písma Google

Na našich webových stránkách používáme fonty Google pro zobrazení externích písem. Jedná se o službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google".

Certifikováno v rámci štítu ochrany soukromí mezi EU a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

zaručuje společnosti Google, že normy ochrany dat EU budou respektovány i při zpracování dat v USA.

Abychom umožnili reprezentaci určitých textů v našem vzhledu na internetu, při volání na náš vzhled na internetu je nastaveno připojení k serveru Google v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci a ekonomickém fungování našich webových stránek.

Společnost Google může určit, na které webové stránce byla vaše žádost odeslána a na kterou IP adresu bude předání písma předáno prostřednictvím připojení k Googlu, které vzniklo při volání našich webových stránek.

Nabídky Google níže

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Další informace, zejména o možnostech prevence používání údajů.

"Facebook" -Sociální plug-in

Na našich webových stránkách používáme plug-in sociální sítě Facebook. Facebook je internetová služba společnosti facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. V EU je tato služba znovu provozována společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, dále jen "Facebook".

Certifikováno v rámci štítu ochrany soukromí mezi EU a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

zaručuje společnosti Facebook, že normy ochrany údajů EU budou respektovány i při zpracování dat v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš legitimní zájem spočívá v zlepšování kvality našich webových stránek.

Další informace o možných zásuvných modulech a jejich funkcích, které Facebook drží

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

připravená pro vás.

Pokud je plug-in uložen na jedné ze stránek, které navštívíte na našich webových stránkách, váš internetový prohlížeč stáhne zobrazení plug-inu ze serverů Facebook v USA. Z technických důvodů je nutné, aby společnost Facebook zpracovala vaši IP adresu. Navíc se zaznamenává datum a čas návštěvy na našich webových stránkách.

Pokud jste přihlášeni ke Facebooku při návštěvě některého z našich modulů plug-in, informace shromážděné pluginem budou rozpoznány společností Facebook. Takto shromážděné informace mohou být přiřazeny k vašemu osobnímu účtu prostřednictvím Facebooku. Pokud například použijete na Facebooku tzv. Tlačítko "Líbí se", budou tyto informace uloženy ve vašem uživatelském účtu Facebook a popřípadě zveřejněny na platformě Facebook. Chcete-li tomu zabránit, musíte se před odjezdem na naše webové stránky buď před odchodem z našeho webu nebo zabránit načítání pluginu Facebook pomocí doplňku pro váš internetový prohlížeč.

Další informace o shromažďování a používání údajů, jakož i o souvisejících právech a ochranách, které společnost Facebook drží v rámci

https://www.facebook.com/policy.php

dostupných informací o ochraně údajů.

"Twitter" -Sociální plug-in

Na našich webových stránkách používáme plug-in sociální sítě Twitter. Twitter je internetová služba poskytovaná společností Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, dále jen "Twitter".

Certifikováno v rámci štítu ochrany soukromí mezi EU a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter zaručuje, že budou respektovány standardy EU pro ochranu dat, včetně zpracování dat ve Spojených státech.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš legitimní zájem spočívá v zlepšování kvality našich webových stránek.

Pokud je plug-in uložen na jedné ze stránek, které navštívíte na našich webových stránkách, váš internetový prohlížeč stáhne zastoupení plug-inu ze serverů Twitter v USA. Z technických důvodů je nutné, aby služba Twitter zpracovala vaši adresu IP. Navíc se zaznamenává datum a čas návštěvy na našich webových stránkách.

Pokud jste při přihlášení k některému z našich plug-inů přihlášeni ke službě Twitter, informace shromážděné prostřednictvím pluginu budou rozpoznány společností Twitter. Takto shromážděné informace mohou být přiděleny vašemu osobnímu účtu Twitterem. Pokud například používáte tlačítko tzv. "Share" na Twitteru, budou tyto informace uloženy v uživatelském účtu Twitter a popřípadě publikovány prostřednictvím platformy Twitter. Chcete-li tomu zabránit, musíte se před odjezdem z našeho webu nebo provést příslušná nastavení ve vašem účtu Twitter.

Další informace o shromažďování a používání údajů, stejně jako o souvisejících právech a ochranách, které Twitter obsahuje, jsou uvedeny níže

https://twitter.com/privacy

dostupných informací o ochraně údajů.

YouTube

Na našich webových stránkách používáme YouTube. Jedná se o video portál společnosti YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, dále jen "YouTube".

YouTube je dceřinou společností Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google".

Certifikováno v rámci štítu ochrany soukromí mezi EU a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

zaručuje společnosti Google, a tedy její dceřiné společnosti YouTube, že při zpracování dat v USA budou splněny požadavky na ochranu dat EU.

Ve službě YouTube spolu s funkcí Enhanced Privacy Mode používáme videoklipy. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš legitimní zájem spočívá v zlepšování kvality našich webových stránek. Funkce rozšířeného režimu ochrany osobních údajů podle YouTube znamená, že níže uvedené údaje budou odesílány pouze na server YouTube, když skutečně zahájíte video.

Bez této "rozšířené ochrany soukromí" budete připojeni k serveru YouTube ve Spojených státech, jakmile navštívíte některý z našich webových stránek, které vkládají video YouTube.

Toto připojení je nutné, aby bylo možné zobrazit příslušné video na našich webových stránkách prostřednictvím internetového prohlížeče. Během této doby bude služba YouTube alespoň shromažďovat a zpracovávat vaši adresu IP, datum a čas, stejně jako navštívenou webovou stránku. Připojuje se také k reklamní síti Google DoubleClick.

Pokud jste současně přihlášeni do služby YouTube, poskytne YouTube informace o připojení k vašemu účtu YouTube. Chcete-li tomu zabránit, musíte se před odchodem z našeho webu nebo z příslušného uživatelského účtu YouTube pokusit odhlásit.

Pro účely funkčnosti a analýzy chování uživatelů služba YouTube trvale ukládá soubory cookie prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit ukládání souborů cookie nastavením ve vašem internetovém prohlížeči. Další informace naleznete v části "Cookies" výše.

Další informace o shromažďování a používání údajů a jejich právech a ochranách, které společnost Google uchovává v části

https://policies.google.com/privacy

dostupných informací o ochraně údajů.

MailChimp - informační bulletin

Nabízíme vám možnost se zaregistrovat u nás na našem bezplatném informačním bulletinu.

Pro účely distribuce zpravodajů používáme společnost MailChimp, službu The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, dále jen "The Rocket Science Group".

Certifikováno v rámci štítu ochrany soukromí mezi EU a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Vědecká skupina Rocket Science zaručuje, že při zpracování dat v USA budou dodržovány standardy EU pro ochranu dat. Skupina Rocket Science Group také nabízí

http://mailchimp.com/legal/privacy/

další informace o ochraně soukromí.

Pokud se přihlásíte k zasílání newsletteru, data požadovaná během registračního procesu, jako je vaše e-mailová adresa a popřípadě vaše jméno a adresa, budou zpracovávat The Rocket Science Group. Navíc bude uložena vaše IP adresa, stejně jako datum registrace spolu s časem. V rámci dalšího registračního procesu získáte váš souhlas s zasláním bulletinu, obsah konkrétně popsaný a odkazoval se na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Informační bulletin, který je následně zaslán prostřednictvím The Rocket Science Group, obsahuje také tzv. "Counting pixel", také známý jako Web Beacon ". Pomocí tohoto pixelu můžeme vyhodnotit, zda a kdy jste si přečetli náš informační bulletin a zda jste sledovali odkazy v bulletinu. Kromě dalších technických údajů, jako jsou data vašeho počítačového systému a vaše IP adresa, jsou zpracovávané údaje uloženy tak, abychom mohli optimalizovat naši nabídku bulletinů a reagovat na přání čtenářů. Data se tak zvýší, aby se zvýšila kvalita a přitažlivost nabídky našich bulletinů.

Právním základem pro zasílání newsletteru a analýzou je čl. 6 odst. 1 písm. a.) GDPR.

Svůj souhlas s zasláním bulletinu můžete odvolat kdykoliv s účinností pro budoucnost v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Za tímto účelem nás musíte informovat o vašem výběru nebo stisknout odkaz na odhlášení, který obsahuje každý informační bulletin.

Online žádosti o zaměstnání / zveřejnění inzerátů

Nabízíme vám možnost podat žádost u nás na našich webových stránkách. V těchto digitálních aplikacích budou Vaše aplikace a aplikační data elektronicky sbírána a zpracovávána zpracováváním aplikačního procesu.

Právní základ pro toto zpracování je § 26 odst. 1. 1 BDSG ve spojení s čl. 88 odst. 1 DSGVO.

Je-li pracovní smlouva uzavřena po podání žádosti, uchováme údaje uvedené v přihlášce ve vašem osobním spisu za účelem běžného organizačního a správního procesu - samozřejmě při zohlednění dalších právních závazků.

Právním základem pro toto zpracování je také § 26 odst. 1 věta 1 BDSG ve spojení s čl. 88 odst. 1 GDPR.

Při odmítnutí aplikace automaticky odstraníme údaje, které nám byly předloženy, dva měsíce po oznámení o zamítnutí. Vymazání se však neuskuteční, pokud by údaje vyžadovaly delší dobu uchovávání až čtyř měsíců nebo až do ukončení soudního řízení kvůli právním předpisům, například kvůli důkazním povinnostem podle AGG.

Právním základem v tomto případě je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO a § 24 Abs. 1 č. 2 BDSG. Náš oprávněný zájem spočívá v právní obraně nebo výkonu.

Pokud výslovně souhlasíte s delším ukládáním vašich údajů, například za účelem zařazení do databáze zájemců nebo zájmů, údaje budou dále zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Samozřejmě můžete kdykoli odvolat svůj souhlas podle čl. 7 odst. 3 GDPR tím, že nám prohlásíte s účinností pro budoucnost.