Výlety do Lužici: Budyšín, Zhořelec anebo Herrnhut

Umgebindehaus in der Lausitz © Steffi UhligUmgebindehaus in der Lausitz © Steffi Uhlig

Východně od Drážďan, v hraničním trojúhelníku Německa, Polska a České republiky leží Lužice.
První stanicí v Lužici je 1.000 let starý město Bautzen, který je již z dálky viditelný z mnoha věží. Během procházky v Bautzenu dozvíte o srbské obyvatelství, o vyhlídkové věži Reichenturm jako nejšikmejší věž v severní Evropě, o tzv. Vodní věž jako technická památka, Petridom jako  nejstarší mezidenominační kostel ve východním Německu, stejně jako Ortenburg jako bývalý hlavní hradv Horní Lužici.

Cesta pokračuje do Görlitzu, na nejvýchodnějším cípu Německa. Evropské město Görlitz-Zgorzelec zapůsobilo svým městským vkusem, ačkoli zde není vůbec žádný smysl pro městskou shonu. Na procházce nádherně zrekonstruovaným centrem města se setkáte s nesčetnými památkami. Z bývalého bohatství města svědčí renovované sály domů oděvníků. Typické jsou jejich arkády, portály se zábavnými svorníky a velkými lehkými sály. Bylo zachováno mnoho architektonických rarit: tzv. Flüsterbogen na nižším trhu, Schönhof jako jeden z nejstarších německých občanských renesančních domů z roku 1525, biblický dům má plastová přední dekorace, farní kostel svatého Petra a Pavla a svatý hrob z 15. století.

Tento denní výlet lze rozšířit o další atrakce:

Herrnhut, městečko nedaleko Budyšína, kde v roce 1722 tzv. Bratří usadili a dnes jako celosvětový evangelickém kostele žije svou víru. Stojí za to vidět společný dům, Gottesacker a Etnografické muzeum.

Lužice © Heike Stier, Steffi UhligLužice © Heike Stier, Steffi Uhlig